Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


7 Ocak 2013 Pazartesi - 2012-2013 BAHAR YARIYILI TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARI

BİLİM DALLARI

KONTENJAN

ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

PUAN TÜRLERİ

(ALES)

EĞİTİM  BİLİMLERİ (15)

Eğitimde Program Geliştirme

1

Eğitim Fakültelerinin Sınıf öğretmenliği programından mezun olmak

EŞİT AĞIRLIK

 

1

Eğitim Fakültelerinin İngilizce öğretmenliği programından mezun olmak.

SÖZEL

 

1

Eğitim Fakültelerinin Türkçe öğretmenliği programından mezun olmak

SÖZEL

 

1

Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi  Öğretmenliği programından mezun olmak

SAYISAL

1

Eğitim Fakültelerinin Müzik  Öğretmenliği programından mezun olmak

SÖZEL

3

Eğitim Fakültelerinin Resim – İş Öğretmenliği programından mezun olmak

SÖZEL

1

Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği programından mezun olmak.

SÖZEL

1

Eğitim Fakültelerinin Fransızca Öğretmenliği programından mezun olmak.

SÖZEL

1

Eğitim Fakültelerinin veya Mesleki Eğitim Fakültelerinin Turizm Eğitimi programından mezun olmak.

SÖZEL

4

Polis Akademisi, Harp Okulu veya Eğitim Fakültelerinin Öğretmenlikle ilgili bir bölümünden mezun olmak

SÖZEL

İLKÖĞRETİM   (30)

Sosyal Bilgiler Öğrt.

10

Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı mezunu olmak

SÖZEL

Sınıf  Öğrt.

10

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği programı mezunu olmak.

EŞİT AĞIRLIK

Fen Bilgisi Öğrt.

10

Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi, Fizik veya Biyoloji Öğretmenliği programlarından birinden mezun olmak.

SAYISAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları

 

ANABİLİM DALI

 

KONTENJAN

 

ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

PUAN TÜRLERİ

(ALES)

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

40

1. Yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen yurt dışında en az dört yıllık;

    1. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu ve diğer Eğitim Fakültelerinden mezun olmak ya da
    2. Yukarıda sayılanların dışındaki bir fakülteden mezun olduğu halde Öğretmenlik Formasyonu almış olmak.

 

2. ALES sınavından sözel ağırlıklı puan türünde en az 55 puan almış olmak.

 

3. Kontenjanın % 40’ı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il, ilçe, okul veya kurum müdürleri ile eğitim deneticilerine (16 öğrenci); % 40’ı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il, ilçe, okul veya kurum müdür yardımcıları, atölye ve bölüm şefleri ile şube müdürlerine ve denetmen yardımcılarına (16 öğrenci), kalan % 20’si de diğer başvuranlara ayrılmıştır (8 öğrenci). Ayrılan kontenjanların boş kalması durumunda, diğer başvuranlara puan sırasına göre kayıt hakkı tanınacaktır.

Öğrenci kabulü, başvuru koşulları ve diğer hususlarla ilgili yukarıda anılmayan konular, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre yapılır.

SÖZEL

 

AÇIKLAMALAR:

  1. Bu program ücretlidir. Öğrenim ücreti toplam 3.000 (üç bin) TL’dir. Bu ücret iki dönemde eşit taksitler halinde tahsil edilir.
  2. Program 3 (üç) dönemden oluşur ve yüz yüze öğretim yapılır.
  3. İlk iki dönem dersler alınır, üçüncü dönem ise öğrenci bir danışman eşliğinde proje hazırlar.
  4. Dersler, Cuma ve Cumartesi günleri yapılacaktır ve derslere% 70  devam zorunluluğu vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURUDA  İSTENEN  BELGELER

1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi  http://ogr.gop.edu.tr/ensbasvuru/login.aspx adresinden eksiksiz doldurularak, çıktısı başvuru esnasında Enstitüye teslim edilecektir.

2- Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,

3- Lisans programlarında aldıkları derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren onaylı belge (Transkript) (Yüzlük Sistem Dışında Düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurumu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayınlanan dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.)

4-ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı ya da şifresi belirtilmiş internet çıktısının onaylı sureti (3 yıl içinde alınmış olan ALES sınav puanı geçerlidir.)  

5- 2 adet vesikalık fotoğraf (mevzuata uygun çekilmiş)

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz) Değerlendirilmesi

1- ALES sınavından ilgili puan türünde(sözel/eşit ağırlık) en az 55 Standart puan aldığını gösterir belge.

2- Yüksek Lisans Programı başvuruları değerlendirilirken ALES’ in %60’ı, ÜDS veya KPDS’ nin  %15’ i ve diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır. Yabancı Dil Belgesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Yabancı Dil Belgesi olmayanların katkısı sıfır olarak değerlendirilecektir.

 

 

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

07-18 Ocak 2013

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

23-24 Ocak 2013

Programlara Kesin Kayıtların Yapılması

25-29 Ocak 2013

Programlarda Boş Kalan Kontenjanlara Yedek Listeden Kayıtların Yapılması

30-31 Ocak 2013

Ders Kayıtları

11-13 Şubat 2013

Başvuru Adresi:

Gaziosmanpaşa Üniv. Eğitim Fakültesi Binası  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi –TOKAT

Ayrıntılı  Bilgi İçin

Tel: (0) 356 252 16 09 / (0) 356 252 16 16 - 3470-3471-3472

WEB: www.gop.edu.tr

 

NOT: Müracaatlar şahsen olup, mektup veya e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

          Değerlendirmede asıl listede yer alıp,  kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.