Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


Evraklar 
001 - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU
100 - ANABİLİM DALI VE ÖĞRETİM ELEMANI FORMLARI
101 - Anabilim Dalı Başkanlığı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Talep Formu
102 - Anabilim Dalı Bilgi formu
103 - Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu
104 - Öğretim Üyesi Ders Ekleme-Silme Formu (Enst. Ders Havuzu)
105 - Öğretim Üyesi Ders Yükü Formu (Manuel)
106 - Öğretim Üyesi Yeni Bir Ders Açma Önerisi Formu
107 - Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu
108 - Araştırma Görevlisi İl Dışı Görevlendirme Başvuru Formu
109 - Çalışanlar İçin İzin Talep Formu
110 - Anabilim Dalı Lisasnüstü Haftalık Ders Programı Formu
111 - GOU Eğit. Bil. Ensti. PDR. Diploma Eki-Supplement
112- Telefi Dersi Talep Formu (Telafi Öncesi)
113- Telafi Dersi Ücret Talep Formu (Telafi Sonrası)
114 - Haftalık Ders Programı
200 - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
201 - Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Değerlendirme Formu
202 - Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci İlişik Kesme Formu
203 - Tezsiz Yüksek Lisans Mezunuyet Formu
204 - Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınavı Jürileri Öneri Formu
205 - Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınavı Değerlendirme Tutanağı
300 - LİSANSÜSTÜ FORMLARI (ORTAK FORMLAR)
301 - Lisansüstü Danışman Değişikliği Talep Formu
302 - Lisansüstü Ders Kayıt Formu (Manuel Danışmanlar İçin)
303 - Lisansüstü Dersleri Kredi Transfer-Muafiyet Formu
304 - Lisansüstü Dersleri Not Bildirim-Değerlendirme Formu
305 - Lisansüstü Dersleri Not Düzeltme Formu
306 - Lisansüstü İkinci Danışman Talep Formu
307 - Lisansüstü İlk (Geçici) Danışman Atama Formu
308 - Lisansüstü Kayıt Dondurma Formu
309 - Lisansüstü Kayıt Sildirme Formu
310 - Lisansüstü Öğrenci Bilgi-Sosyal Formu (Kesin Kayıtta İstenen)
311 - Lisansüstü Süreli Mezuniyet Belgesi
312 - Lisansüstü Tez Çalışması Etik Sözleşmesi
313 - Lisansüstü Tez Konusu Değişiklik Formu
314- Lisansüstü Alan Seminer Dersi Değerlendirme Formu
315 - Lisansüstü Alan Seminer Dersi Muafiyet Formu
316 - Lisansüstü Alan Semineri Dersi Sunumu Davet Formu
317 - Lisansüstü Mezunuyet Formu
318 - Lisansüstü Mezuniyet Öğrenci İlişik Kesme Formu
319 Mazeretli Ders Kayıt Formu
320 - Lisansüstü Tez Onay Sayfası
321 - Tez Çalışması Veri Toplama Aracı Uygulama İzni Onay Formu
400 - YÜKSEK LİSANS FORMLARI
401 - YLS YOL HARİTASI (İlk Kayıttan Mezuniyete)
402 - Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
403 - Yüksek Lisans Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu (savunma sonrası)
405 - Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Duyuru-Davet Formu
406 - Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jürileri Öneri Formu (Anabilim Dalı ve Danışman)
407 - Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı
408 - Yüksek Lisans Tezi Biçim Şekil Açısından İnceleme Formu (Savunma Öncesi Enstitü Yetkilisi)
409 - Yüksek Lisans Tezi Savunma Öncesi Tez Teslim Tuttanağı (Enst. ve Jürilere))
410 - Yüksek Lisans Tezi Savunma Sonrası Yüksek Lisasns Tezi Teslim Formu
411 - Yüksek Lisans Tezlerin Yayınlanması İçin İzin Formu (YÖK İçin)
412 - Yüksek Lisans Transkript (İngilizce Not Dökümü)
500 - DOKTORA FORMLARI
501 - Doktora Yeterlilik Komitesi Atama
502 Yeterlik Sınav tarih ve Jüri Öneri Formu
504 - Dokt Yeterlilik Sınav Jüri Değerlendirme Formu
505 - Dokt Yeterlilik Komitesi Değerlendirme Formu
506 - Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
507- Doktora Tez Öneri Formu
508 - Tez Önerisi Savunma Sınav Duyurusu
509 -Tez Önerisi Savunma Sınav Değerlendirme Formu
510 - Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi
511 - Tez İzleme Komitesine Sunulacak Rapor
512- Tez İzleme Komitesi Rapor Değerlendirme Formu
513 - Dokt Tez Savunma Jürisi Öneri Formu
514 - Dokt Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu
515 - Dokt Tezi Biçim Şekil Açısından İnceleme (Savunma Öncesi)
516 - Dokt Tezi Savunma Öncesi Tez Teslim Formu (Enst ve Jürilere)
517 - Dokt Tez savunması Jüri Üyesi Kşisel Değerlendirme Raporu
518 - Dokt Tez savunma Sınav Raporu
519 - Dokt Tezi Jüri İmza Onay Sayfası
520 - Dokt Savunması Sonrası Tez Teslim Formu
521 - Dokt Tezi Yayınlanması İçin Dilekçe (YÖK İÇİN)
Özel Örenci Statüsünde de Ders Alma Formu
 
Dilekçe Örnekleri 
 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.