Müdürün Mesajı

  • MÜDÜRÜN MESAJI


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulduğu 2011 yılından bu yana tüm uygar dünyada ve ülkemizde gelecek nesilleri daha nitelikli biçimde yetiştirmek için üzerinde durduğumuz eğitim meselesini tüm boyutlarıyla ele alan, inceleyen, irdeleyen, analiz eden, deneyen ve tartışan bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır. Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi, yüksek lisans ve doktora tezleri olarak raporlaştırılan bu araştırmalarda, gerek Tokat ve yakın çevremiz, gerek ülkemiz ve gerekse dünya genelindeki eğitim sorunları ele alınmakta ve bilimsel bir bakış açısıyla bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri tartışılmaktadır. Misyonu çağdaş bilimsel ilkeler ışığında, eğitim bilimleri alanyazınına ve uygulamaya katkı sağlayacak bilim uzmanları ve bilim insanları yetiştirmek olan Enstitümüzde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Temel Eğitim ve Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi anabilim dallarında çeşitli tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Bu programlarda 7 Profesör, 17 Doçent ve 36 Dr. Öğretim Üyesi ile eğitim-öğretim etkinlikleri yürütülmektedir.

Sizleri öğrencimiz olmaya, bizlerle birlikte Türkiye’nin ve dünyanın eğitim sorunlarını tartışmaya, eğitimi bilimsel bakış açısıyla kavrayacağınız akademik yolculuğunuzu başlatmaya, genç ve dinamik akademik kadromuzla yürütmekte olduğumuz eğitim bilim araştırmalarına katılmaya davet ediyoruz.

Doç. Dr. Kerem KILIÇER

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Eğitim Fakültesi Kat:4 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.