Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programının Hedefleri

(1) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) yüksek lisans programı ile öğretim tasarımı alanında uzmanlaşmış, alana hâkim, teknolojik yenilikleri bilen, takip eden, yenilik üretebilen bireyler yetiştirilerek kamu ve özel sektöre yönelik nitelikle personel ihtiyacına cevap vermek hedeflenmektedir.

(2) Gelişen teknolojiler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim uygulamalarını örgün ve yaygın eğitimde bir çözüm olarak karşımıza getirmektedir. Bununla beraber, ülkemizde uzaktan eğitim merkezlerinde yönetici, analizci, tasarımcı, sistem koordinatörü gibi uzmanlık görevlerinde önemli bir personel açığı söz konusudur. BÖTE yüksek lisans programı ve bu program kapsamında yürütülecek olan dersler ile tez ve yayınlar gibi akademik çalışmalar ile bu konudaki uzman ihtiyacını karşılamaktır.  

(3) BÖTE yüksek lisans programı ile eğitim teknolojileri alanında bilimsel çalışmaların yanı sıra proje temelli çalışmalar yürütülerek ülkemizin öncelikli hedeflerinden olan toplumsal inovasyon sürecine katkı sağlamaktır.

(4) Teknolojinin ve eğitim ortamlarında kullanılan teknolojilerin çok büyük hızla değiştiği aşikârdır. Bu bağlamda mevcut teknolojileri donanımsal olarak arttırırken, bir yandan da öğretmenlerin bilgi ve becerilerini arttırmak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih projesi kapsamında da üzerinde durduğu önemli bir husustur. Yeni teknolojileri kullanarak yenilikçi öğretim materyalleri geliştirebilmeleri, bu teknolojilerin entegrasyon sürecinde benimseyen rollerini almaları adına öğretmen adaylarının yüksek lisans yapmalarını teşvik etmek, Fatih projesinin başarısı için gereklidir. Bu bağlamda, hali hazırda görev yapan öğretmenlere kendilerini bu tür konularda yetiştirmeleri için fırsat sunmak ve geliştirmektir.

(5) Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama becerilerine sahip olmanın içinde bulunduğumu siber fiziksel sistemler “Endüstri 4.0” çağında bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli hale gelmesi beklenmektedir. Bu yüzden kodlama öğrenmek-öğretmen için yeni yollar arayanların ve geliştirenlerin daha önde olacağı varsayılmaktadır. Nitekim son yıllarda çok sayıda kar amacı gütmeyen kuruluş yenilikçi ve ilgi çekici eğitim yaklaşımları ile kodlama eğitimi vermeye ayrıca birçok iş yeri acil ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi yaklaşımlar ile kod yazabilen kişiler aramaya başlamışlardır. BÖTE yüksek lisans programı ile gerek bilimsel anlamda gerekse uygulama alanında bu sürece katkı sağlamaktır.

(6) Ülkemizde Teknik Eğitim Fakültelerinin neredeyse hepsinin Teknoloji Fakültelerine dönüştürülmesi ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak Bilişim Teknolojileri/Bilgisayar Öğretmenlerini yetiştiren tek program olarak Eğitim Fakülteleri bünyesindeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü kalmıştır. Bu nedenle, gerek teknolojinin nitelikli öğretimi gerekse teknolojinin doğru kullanımı ve teknolojinin toplumsal düzeydeki farkındalığının artırılması için hem lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğretmen adaylarına hem de farkındalık düzeyini artırmak isteyen bireylere katkı hizmet sunmaktır.

 

Öğrenci Kabulü ve Değerlendirilmesi

  1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi yüksek lisans programına başvuracak öğrencilerin, Yürütücü Eğitim Bilimleri Enstitünün bağlı olduğu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları sağlamaları gereklidir.
  2. Programa Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde de Yürütücü Enstitünün bağlı olduğu üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları sağlamaları gereklidir.
  3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi yüksek lisans programına başvuran öğrencilerin giriş sınavı ve değerlendirilmesi, Yürütücü Enstitü tarafından belirlenen en az üç kişilik jüri tarafından gerçekleştirilir. Giriş sınavında Yürütücü Enstitünün bağlı olduğu üniversitenin Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav yönetmeliğindeki kurallar uygulanır.

 (4) Gerekli görüldüğünde Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu (LÜPYK), Öğrenci Kabulü Giriş Sınavı ve Değerlendirilmesi ile ilgili koşullarda değişikliğe gidebilir.

 

Öğrencilik İşlemleri

  1. Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenci, yürütücü enstitüye kayıt yaptırır ve eğitim-öğretim süresince kayıt ve diğer tüm öğrencilik işlemleri (ders kayıtları, başarı durumları, diploma işlemleri vb.)bu Enstitü tarafından enstitünün bağlı olduğu üniversitenin lisansüstü eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliğine uygun olarak yürütülür.
  2. Lisansüstü programında yürütücü enstitünün not sistemi kullanılır.
  3. Yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, üniversitenin öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Bu öğrenciler kütüphane, laboratuvar, atölye vb. imkânlarından yararlanma bakımından üniversitelerin kendi öğrencileri gibi kabul edilir.

YÖNETİM

Anabilim Dalı BaşkanıDoç.Dr. İbrahim ARPACI

 

AKADEMİK KADRO

Doç.Dr. Necmi EŞGİ

Doç.Dr. İbrahim ARPACI

Doç.Dr. Kerem KILIÇER

Doç.Dr. Salih BARDAKCI

Doç.Dr. Vildan ÖZEKE

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Emin AKSOY

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Eğitim Fakültesi Kat:4 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.