Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

Bilim dalımız; gerek, kamu ve özel kurum /kuruluşlardaki örgün ve yaygın eğitimi planlamak ve yürütmek üzere program geliştirme uzmanı ihtiyacını karşılamakta gerekse eğitim fakültelerinde program geliştirme ve öğretim ile alan öğretiminde (Tarih öğretimi, İngilizce öğretimi v.b.) görev yapacak öğretim elemanlarını yetiştirmektedir. Öğretim dili Türkçedir.

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciye eğitim Programları ve Öğretimde ‘Bilim Uzmanı’ unvanı verilmektedir. Bu bilim uzmanları isterlerse alanlarında doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik personel olabilirler. Bölüm derslerinden en az 90 AKTS karşılığı ders alan ve başarıyla tamamlayan, ayrıca konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri karşısında tezini savunan ve başarılı olan öğrenci eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans diploması alır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Eğitim Fakültesi Kat:4 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.