Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Bilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Bilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dalı, uluslararası vizyona sahip, ülkemizde özellikle ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde ölçme ve değerlendirme hizmetleri için yönetsel kararlar alabilme, uygulayabilme, çeşitli niteliklerde ölçme araçları geliştirebilme yeterliliklerine sahip uzmanlar yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir. Lisans programı bulunmayan anabilim dalının lisansüstü düzeyde eğitim verebilmesi için yoğun bir çaba sergilenmektedir.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olanlara “Bilim Uzmanı” unvanı verilir. Bu süreçten sonra istedikleri takdirde doktora programını tamamlayıp Doktor (Dr.) unvanı da alarak akademik personel olabilirler. Bölüm derslerinden en az 21 yerel kredi karşılığı ders alan, bir alan semineri dersini başarıyla tamamlayan ve alanıyla ilgili hazırladığı bir tezi jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisans diplomasına sahip olurlar.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Eğitim Fakültesi Kat:4 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.