Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı - Doktora

  • Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı - Doktora
  • Tanıtım

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora programı ileri düzeyde bilimsel araştırma bilgi ve anlayışına sahip; okul danışmanlığı, ruh sağlığında psikolojik danışma, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip donanımlı uygulayıcı ve bilim insanları yetiştiren, köklü geçmişe sahip bir programdır. Bu programın amacı, ileri düzeyde bilimsel araştırma bilgi ve anlayışına sahip; psikolojik danışma alanının gelişimine öncülük edebilecek liderlik becerileriyle donanmış; psikolojik danışma süpervizyonu ve danışman eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi ve becerilere sahip; okul danışmanlığı, ruh sağlığında psikolojik danışma, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; eğitim başta olmak üzere, psikolojik danışma ve rehberlik mezunlarının çalıştığı çeşitli alan ve sektörlerin işleyişine ilişkin derin farkındalığı olan ve bu işleyişe ilişkin kapsamlı kuramsal bir anlayış geliştirmiş olan ve buralarda lider uygulayıcı/araştırmacı/idareci rolleri alabilecek yetkinlikte; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; etkili ekip çalışması anlayış ve becerilerine sahip; bilgi toplumunun aktif üyesi olabilen; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen ve demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip usta uygulayıcı ve bilim insanı olan psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları yetiştirmektir. Program sonrası öğrenciler Doktor unvanı alır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Eğitim Fakültesi Kat:4 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.