Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı uzun yıllardır lisansüstü eğitim vermekte olan, ulusal düzeyde birçok Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının açılmasına katkı sağlamış olan, pek çok kurumun ve üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimlerine ve programlarına uzman ve akademisyen yetiştiren köklü bir programdır. Bu programın amacı, eğitim, ruh sağlığı, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; bireysel ve toplumsal farklılıklara karşı saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişimi ile bireysel gelişimini bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; etkili ekip çalışması anlayış ve becerilerini taşıyan; psikolojik danışma ve rehberlik alanının gelişimi yönünde sorumluluk alan; bilgi toplumunun aktif üyesi olabilen; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen; demokrasi ve insan haklarının gerektirdiği toplumsal ve ayrıca bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları yetiştirmektir.

Program sonrası öğrenciler Psikolojik Danışman ve Rehber Uzman unvanı alır. Bilim uzmanlığı, akademik hayatın önemli ve ilk basamağıdır. Bilim uzmanları isterlerse kendi alanlarında bir doktora programını da tamamlayıp, Doktor (Dr.) unvanı alarak üniversitelerde ders verme yetkisi kazanırlar.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Eğitim Fakültesi Kat:4 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.