Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım
Fen Eğitimi yüksek lisans programı, bu programa katılan yüksek lisans öğrencilerinin fen eğitimi alanındaki güncel araştırma ve gelişmeleri eleştirel bir gözle değerlendirmelerini, fen eğitimi uygulamalarına resmi ve gayri resmi bağlamlarda bilimsel fikirler geliştirmelerini ve fen eğitimindeki güncel gelişmelere yönelik bilimsel katkı vermelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Program, eğitim teorisi ve fen eğitimi alanlarında araştırma metodolojileri konusunda uzmanlığa sahip mezunlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu program, fen eğitimi alanlarında eğitim veya deneyime sahip bireylerin, bu disiplinlerdeki eğitim konularına odaklanmış ileri düzey çalışmaları sürdürmelerini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Mezunlar, eğitim araştırmacıları ve uygulayıcıları ile etkili iletişim kurabilme ve alandaki eğitim politikaları ve öğretim programlarının geliştirilmesine katkıda  bulunabilme imkânlarına sahip olabilmektedir. Programa katılanlar, güncel fen eğitimi araştırmaları alanlarında bilimsel çalışma yapma imkânı bularak başta bilimsel araştırma yöntemleri ve veri analizi ile ilgili dersler olmak üzere, program tarafından sunulan fen eğitimi araştırmaları ile ilgili diğer dersleri de alarak program sonunda araştırma, teori ve pratiği birleştiren bir tez sunup ‘fen eğitimi uzmanı’ unvanı ile mezun olabilmektedirler. 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Eğitim Fakültesi Kat:4 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.