Matematik Eğitimi Bilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Matematik Eğitimi Bilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım
Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı, 2015-2016 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamış olup, programda 2 doçent ve 4 doktor öğretim üyesi görev almaktadır. Programın hedef kitlesi, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak isteyen matematik öğretmenleri, matematik bölümü mezunları ve kabul koşullarında belirtilen diğer ilgili alanlarda lisans derecesine sahip bireylerdir. Programın temel amacı,  ilköğretim matematik eğitimi alanında yeterli pedagoji ve alan bilgisine sahip olan, ilgili alan yazındaki araştırmaları takip eden, bağımsız araştırmalar gerçekleştirmek üzere bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilen bireylerin yetiştirilmesidir. Bu kapsamda program, matematiksel kavramların öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecindeki bilişsel, duyuşsal, kültürel, psikolojik ve teknolojik bileşenleri kuramdan uygulamaya ele alan zengin çeşitlilikteki dersleri ihtiva etmektedir. 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Eğitim Fakültesi Kat:4 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.