Uzaktan Eğitim Kapsamında Enstitümüzde Açılan Dersler (Uzmanlık Alan Dersi, Alan Semineri ve Tez Çalışması Hariç)

Uzaktan Eğitim Kapsamında Enstitümüzde Açılan Dersler (Uzmanlık Alan Dersi, Alan Semineri ve Tez Çalışması Hariç)

  •  26 Mart 2020 Perşembe
  •  729 Görüntüleme
  •  Yazdır

Aşağıdaki tablodan ilgili dersin linkini tıkladıktan sonra açılan Uzaktan Eğitim Portalı giriş ekranına e-posta adresinizi ve şifrenizi yazarak giriş yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz.

 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ABD

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (YL)

Dersin Kodu

Dersin Adı

BOT5502

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği

BOT5510

İleri Veri Analiz Teknikleri

BOT5511

Eğitim Ve Öğretimin Kuramsal Temelleri

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ABD

Eğitim Programları ve Öğretim (YL)

Dersin Kodu

Dersin Adı

EPGBH5500

Eğitimde Program Geliştirmenin Temelleri

EPGBH5501

Öğrenme – Öğretme Süreçlerine Giriş

EPGBH5503

Eğitim Felsefesi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi (YL)

Dersin Kodu

Dersin Adı

EYDBHZ5415

Akademik Okuryazarlık

EYDBHZ5417

Eğitim Hukuku

BHZ5401

Eğitim Bilimlerinin Temelleri

BHZ5403

Yönetim Bilimine Giriş

EÖD5311

Eğitim İstatistiği

EYD5001

Küreselleşme ve Eğitim

EYD5317

Eğitimde Ayrımcılık

EYD5430

Eğitim Politikası

EYD5502

Eğitim Yönetimi

EYD5511

Eğitim Denetimi

EYD5512

Nitel Araştırma Yöntemleri

EYD5513

Eğitimde Reform

EYD5514

Bilimsel Araştırma Yönetmeleri ve Yayın Etiği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (YL)

Dersin Kodu

Dersin Adı

PDR501

Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

PDR5500

Bireysel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları

PDR5502

Eğitimde SPSS Uygulamalı İstatistik

PDR5508

Eğitimde Kaynaştırma: Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler

PDR5511

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ABD

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Dersin Kodu

Dersin Adı

FBÖ5500

Çevre Kirliliği ve Kontrolünün Fen Eğitimindeki Yeri

FBÖ5502

Fen ve Teknoloji Eğitiminde Yaratıcılık

FBÖ5504

Fen ve Teknoloji Programında Çevresel Eğitim

FBÖ5506

Fen Bilimleri Eğitimi Literatürünün Eleştirel İncelenmesi

FBÖ5516

Makale Yazım Yöntemleri

FBÖ5517

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

FBÖ5518

Fen Eğitiminde Motivasyon

FBÖ5524

Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi

FBÖ5526

Tıbbi Bitkiler ve Biyolojik Aktiviteleri

FBÖ5530

Fen Eğitimi Araştırmaları Analizi

FBÖ5531

Bilimin Doğası, Öğretimi ve Araştırmaları

FBÖ5535

Fen Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri

Matematik Eğitim (YL)

Dersin Kodu

Dersin Adı

MAT5502

Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

MAT5511

Matematik Öğretiminde Kavramlar Ve Kavram Yanılgıları

MAT5512

Matematik Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Pedagoji Ve Alan Bilgisi Gelişimi (TPAB)

MAT5520

Temel Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi II

MAT5522

Temel Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi I

MAT5524

Matematik Eğitiminde İspat Yöntemleri Ve İspat Öğretimi

MAT5530

Sayılar Teorisi

 

TEMEL EĞİTİM ABD

Sınıf Eğitimi (YL)

Dersin Kodu

Dersin Adı

FBÖ5508

Fen Öğretiminde Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları

İSÖ5508

Kurumlar Sosyolojisi

İSÖ5548

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği

İSÖ5567

Değerler Eğitimi Ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

İSÖ5568

İlkokulda Drama Ve Oyun

MAT5511

Matematik Öğretiminde Kavramlar Ve Kavram Yanılgıları

SNE509

Eğitim Araştırmalarında Ölçek Geliştirme

 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ABD

Türkçe Eğitimi (YL)

Dersin Kodu

Dersin Adı

SBÖ5510

Değerler Eğitimi

TÖB5007

Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

TÖB5017

Edebiyat Ve Kültür

TÖB5018

Dil Bilgisi Öğretimi II

TÖB5019

Dil Öğretim Yöntem Ve Teknikleri

TÖB5030

Türkçe Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme

TEB5020

Sözlük Bilimi

TEB5021

Filmlerle Yabancılara Türkçe Eğitimi

TEB5030

Şiir Sanatı Ve Öğretimi

TEB5031

Popüler Kültür Ve Dil

TEB5032

Osmanlı Türkçesi Ve Metin İncelemeleri II

TEB5514

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği

Türkçe Eğitimi (DR)

Dersin Kodu

Dersin Adı

TEB6507

Dil Eğitiminde Akademik Yazım

TEB6508

Türk Dilinin Kaynakları: Lirik Metinler

TEB6509

Çocuk Edebiyatı Ve İşlevleri

TEB6510

Öğretici Ve Yazınsal Metin İncelemeleri

TEB6511

Türkçenin Zenginliği Ve Yansıma Alanları

TEB6512

Dil Eğitiminde Yöntem Ve Teknikler

TEB6514

Geçmişten Günümüze Türkçe Öğretimi

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL)

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

SBÖ5500

Sosyal Bilgiler Öğretimi

SBÖ5506

Yerleşme Coğrafyası

SBÖ5524

Avrupa Tarihi

SBÖ5526

Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi

SBÖ5530

Sosyal Bilgilerde Tarih Konularının Öğretimi

SBÖ5536

Coğrafya Eğitiminde Kullanılabilecek Bazı Yaklaşım, Kuram Ve Modeller

SBÖ5540

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği

SBÖ5542

Okul Dışı Tarih Öğretimi

SBÖ5545

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Eğitim Fakültesi Kat:4 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.